LIDS一般

  LIDS ACL フローチャート

  LIDS FAQ(逐次更新)

LIDS 1系列文書


翻訳文書

  LIDS TPE 機能概要

  LIDS TDE 機能概要

  Prevent Worm Spreading(lids-1.2.X系に移動)


ファイル
  lDebian(woody) 用のidstools 0.5.6(コンパイル済み)

LIDS 2系列文書


オリジナル文書

  lids-2.x documentations (ITPro連載にリンク)

翻訳文書

  Prevent Worm Spreading(lids-1.2.X系に移動)

 NETFILTER_LIDS_miniHOWTO(lids-1.2.x系に移動)

 Stateful_acl.FAQ

 acl_discovery.FAQ

 inherit_level

 secure_channel


ファイル
  kernel-2.6.10-1.766_FC3_lids_2.2.1pre2.i686.rpm
(lids-2.2.1pre2-2.6.10適用済み、FedoraCore3 CPU:i686用

  kernel-smp-2.6.10-1.766_FC3_lids_2.2.1pre2.i686.rpm
(lids-2.2.1pre2-2.6.10適用済み、FedoraCore3 CPU:i686 SMP用
  kernel-2.6.10-1.760_FC3_lids_2.2.1pre2.i686.rpm
(lids-2.2.1pre2-2.6.10適用済み、FedoraCore3 CPU:i686用

  kernel-smp-2.6.10-1.760_FC3_lids_2.2.1pre2.i686.rpm
(lids-2.2.1pre2-2.6.10適用済み、FedoraCore3 CPU:i686 SMP用
  kernel-2.6.10-1.741_FC3_lids_2.2.1pre2.i686.rpm
(lids-2.2.1pre2-2.6.10適用済み、FedoraCore3 CPU:i686用

  kernel-smp-2.6.10-1.741_FC3_lids_2.2.1pre2.i686.rpm
(lids-2.2.1pre2-2.6.10適用済み、FedoraCore3 CPU:i686 SMP用

  lidstools-2.2.6-1.i386.rpm
(lids-2.2.1pre2-2.6.10同梱のもの、FedoraCore3 CPU:i386用

旧LIDS 1系(lids-1.1.x)文書

オリジナル文書

  LIDS Setup Part1(日本語)

  LIDS Setup Part2(日本語)

  LIDS Setup Part3(日本語)

  LIDS Setup Part4(日本語)


マニュアル/FAQ他

  Man page of lidsconf(link to JM-Project).

  Man page of lidsadm(link to JM-Project).

  LIDS-FAQ(link to JF-Project)

  LIDS_Config(翻訳版)